TENTATIF PROGRAM MESYUARAT

PENOLONG PEGAWAI VETERINAR dan PEGAWAI SOKONGAN TEKNIKAL

Hotel Rosa Passadena Cameron Highlands

 

 

Rabu ( 25 Mei 2005 )

 

 

2.00 6.00 petang : : Ketibaan dan Pendaftaran Peserta

 

4.00 petang : Minum Petang

 

7.00 8.30 malam : Makan Malam

 

8.30 10.00 malam : 1. Taklimat Program Mesyuarat

2. Mesyuarat Majlis Jawatankuasa Kerja

 

 

Kamis ( 26 Mei 2005 )

 

 

7.00 pagi : Sarapan Pagi

 

8.15 8.30 pagi : Ketibaan Para Peserta dan Jemputan

 

8.45 pagi : Ketibaan

Y.Bhg. Dato Dr. Hawari bin Hussein,

Ketua Pengarah Perkhidmatan Haiwan Malaysia

 

8.45 pagi : Bacaan Doa

 

8.50 pagi : Ucapan Aluan Wakil Peserta Mesyuarat

 

9.00 pagi : Ucapan Dr. Asiah bt Abd Karim

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

Ibu Pejabat Perkhidmatan Haiwan Malaysia

 

9.10 pagi : Ucapan Perasmian

Y.Bhg Dato Dr. Hawari bin Hussein

Ketua Pengarah Perkhidmatan Haiwan Malaysia

 

10.00 pagi : Minum Pagi

 

10.30 pagi : Kertas Teknikal 1

Tajuk : PEMANTAPAN PTK

Penceramah : Dr. Asiah bte Abdul Karim

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

 

11.30 pagi : Kertas Teknikal 2

Tajuk : Pembangunan Industri Ternakan Ruminan

Penceramah : Dr. Ibrahim bin Embong

Bahagian Indusri Ternakan

 

12.30 tgh : Kertas Teknikal 3

Tajuk : Kawalan Penyakit Ternakan

Penceramah : Dr. Aziz bin Mangkat

Bahagian Epidemiologi dan Perubatan Veterinar

 

1.30 tgh 2.45 ptg : Makan Tengahari dan Sholat

 

2.45 ptg : 1. Bengkel Penolong Pegawai Veterinar

2. Bengkel Penolong Pegawai Penguatkuasa

 

4.30 ptg : Minum Petang

 

5.00 ptg : Sambungan

1. Bengkel Penolong Pegawai Veterinar

2. Bengkel Penolong Pegawai Penguatkuasa.

 

 

Jumaat ( 27 Mei 2005 )

 

7.00 pagi : Sarapan Pagi

 

8.30 - 9.30 pagi : Kertas Pengurusan 1

Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan

Penceramah : En. Hamid bin Murad

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 

9.30 10.30 pagi : Kertas Pengurusan 2

Arahan Perbendaharaan

Penceramah : En. Hamid bin Muarad

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 

10.30 11.00 pagi : Minum Pagi

 

11.00 pagi : Kertas Prengurusan 3

Tajuk : "Penolong Pegawai Veterinar, Cabaran Dan Peranan

Dalam Pembangunan Sektor Ternakan RMK9".

Penceramah : Dato Dr. Mustaffa bin Abdul Jalil

Bahagian Perancangan dan Pembangunan

12.45 tengahari : Makan Tengahari dan bersurai