Berita Semasa

 

Mesyuarat Agong sessi tersebut di atas telah rancang diadakan pada 24 -26 Mei 2005 di Hotel Rosa Passadena Cameron Highlands. Pihak Kesatuan dengan segala hormatnya mempersilakan semua Penolong Pegawai Veterinar untuk hadir bagi menjayakan program yang telah diatur.

Sila Lihat Tentataif Aturcara yang telah diputuskan bersama dengan Pengarah Pembangunan Sumber Manusia IPPH.